Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza reakčních dob na základě měření v reálném silničním provozu 

    Bilík, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá reakční dobou řidičů v podmínkách reálného silničního provozu. V rámci analýzy současného stavu poznání je uveden rozbor problematiky reakčních dob, zejména se jedná o různé definování pojmu ...
  • Měření reakční doby člověka 

    Vykydal, Václav
    Práce je zaměřena na hodnocení reakční doby, pomocí android aplikací, zhotovených v MIT app inventoru. Objekty budou testovány na zrakovou i sluchovou reakční dobu a výsledky budou statisticky vyhodnoceny. Testování se ...