Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení realitních investic s využitím softwarové podpory 

  Stehlík, Michal
  Práce se zabývá vyhodnocováním různých typů investic na realitním trhu, porovnává je z časového a finančního hlediska. Pro efektivní porovnávání je naprogramován kalkulátor, který vypočítává hlavní kritéria pro hodnocení ...
 • Návrh organizační struktury realitní společnosti 

  Gilar, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá právní problematikou při zakládání realitní společnosti, hierarchii a možnostmi řízení takovéto společnosti, možnostmi začlenit společnost do jednoho z oborových sdružení a v neposlední ...
 • Srovnání evidence nemovitostí v etapách jejího vývoje 

  Nedomová, Martina
  Diplomová práce se věnuje tématu katastru nemovitosti, jeho historickému vývoji od nedokonalých soupisů půdy přes první evidence nemovitostí a pozemkové katastry až k dnešnímu katastru nemovitostí – informačnímu systému, ...