Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza faktorů ovlivňujících cenu nemovitostí 

  Suk, Ondřej
  Předmětem diplomové práce Analýza faktorů ovlivňujících ceny nemovitostí je analyzovat vybrané aspekty, které nějakým způsobem ovlivní cenu nemovitosti. Cílem je porovnat míru vlivu těchto faktorů na tržní cenu vybraného ...
 • Analýza realitního trhu s byty 

  Rathouzská, Bronislava
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu v České republice s důrazem na Jihomoravský kraj. V teoretické části jsou popsány jednotlivé trhy s nemovitostmi, především trh s byty, a to jak v rámci celé České ...
 • Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Olomouci 

  Hoduláková, Michaela
  Trh komerčních nemovitostí se neustále mění a určitý vývoj je možné pozorovat i v našem přístupu k němu, přičemž jako každý jiný trh je i tento závislý na existenci nabídky a poptávky. Diplomová práce „Analýza realitního ...
 • Analýza realitního trhu v ČR a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty 

  Vencálková, Ludmila
  Diplomová práce se věnuje analýze realitního trhu v České republice a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty, konkrétně prodeji i pronájmu bytů. V diplomové práci jsou popsány základní pojmy a metody používané při ...
 • Features of price bubble in real estate market in Lithuania 

  Simanavičiene, Žaneta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  This paper is about real estate market in Lithunania. The objective of this article is to evaluate the situation of residential sector in real estate market, to analyze features that indicate the bubble and to point out ...
 • Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v Brně 

  Sojáková, Táňa
  Diplomová práce se zabývá historickým vývojem výstavby bytových domů v městské části Brno – Žabovřesky a jeho vlivem na současné tržní ceny. V teoretické části je zachycen vývoj územního rozvoje čtvrti Brno – Žabovřesky a ...
 • Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje 

  Leitnerová, Aneta
  Předkládaná diplomová práce s názvem „Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje“ poskytuje ucelené informace o vývoji rezidenčního trhu v kontextu s demografickými, politickými a ekonomickými faktory. Dále ...
 • Metodologie segmentace realitního trhu pro oceňovací proces 

  Dadák, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu realitního trhu a jeho segmentaci. Začátek práce se věnuje základům realitní ekonomiky a následně jednotlivých hlavním segmentům na realitním trhu. V práci jsou probrány různé statistické ...
 • Metodologie segmentace realitního trhu pro oceňovací proces 

  Ševčík, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby segmentace realitního trhu v návaznosti na oceňovací proces. Následuje aplikační část, ve které je provedena analýza realitního trhu města Brna. Na jejím základě jsou popsány možné ...
 • Nájemné administrativních prostor ve vybraných lokalitách města Mladá Boleslav a faktory, které je ovlivňují 

  Dúpalová, Markéta
  Diplomová práce se zajímá o současnou problematiku nájemného v administrativních budovách na realitním trhu ve městě Mladá Boleslav. Úvodní část se věnuje definováním, co to je nemovitá věc a rovněž vysvětluje pojem ...
 • Specifika trhu nemovitostí v Olomouckém kraji 

  Suk, Ondřej
  Předmětem diplomové práce Specifika trhu nemovitostí v Olomouckém kraji je analyzovat realitní trh v rámci okresů Olomouckého kraje, porovnat specifika trhu jednotlivých okresů kraje a následně srovnat vybranou lokalitu v ...