Now showing items 1-3 of 3

 • Bin Picking a robotické vidění 

  Múčka, Jan
  Cílem této diplomové práce je popsat přístup robotického vidění pro aplikaci Bin Picking a vytvořit aplikaci pro realizaci této úlohy. Tato aplikace bude schopna rozlišit několik zvolených objektů na základě dat z kamery ...
 • Vizuální zpětnovazební řízení pro humanoidního robota 

  Nedvědický, Pavel
  Práce se zabývá konstrukcí levného robotického manipulátoru, který bude sloužit jako exponát a pro výukové účely. Projekt je týmový, autor na něm spolupracoval se spolužákem. Realizována byla robotická paže se čtyřmi stupni ...
 • Zpracování obrazu a hloubkové mapy pro vytvoření interaktivního modelu 

  Gelo, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením komunikačného protokolu pre kamery Intel® RealSense™ v programe MATLAB , vytvorením programu, ktorý nájde v obraze určité predmety za použitia hĺbkovej mapy a implementáciou tohto ...