Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza realitního trhu s byty 

  Rathouzská, Bronislava
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu v České republice s důrazem na Jihomoravský kraj. V teoretické části jsou popsány jednotlivé trhy s nemovitostmi, především trh s byty, a to jak v rámci celé České ...
 • Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Olomouci 

  Hoduláková, Michaela
  Trh komerčních nemovitostí se neustále mění a určitý vývoj je možné pozorovat i v našem přístupu k němu, přičemž jako každý jiný trh je i tento závislý na existenci nabídky a poptávky. Diplomová práce „Analýza realitního ...
 • Analýza realitního trhu v ČR a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty 

  Vencálková, Ludmila
  Diplomová práce se věnuje analýze realitního trhu v České republice a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty, konkrétně prodeji i pronájmu bytů. V diplomové práci jsou popsány základní pojmy a metody používané při ...
 • Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje 

  Leitnerová, Aneta
  Předkládaná diplomová práce s názvem „Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje“ poskytuje ucelené informace o vývoji rezidenčního trhu v kontextu s demografickými, politickými a ekonomickými faktory. Dále ...
 • Metodologie segmentace realitního trhu pro oceňovací proces 

  Dadák, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu realitního trhu a jeho segmentaci. Začátek práce se věnuje základům realitní ekonomiky a následně jednotlivých hlavním segmentům na realitním trhu. V práci jsou probrány různé statistické ...
 • Metodologie segmentace realitního trhu pro oceňovací proces 

  Ševčík, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby segmentace realitního trhu v návaznosti na oceňovací proces. Následuje aplikační část, ve které je provedena analýza realitního trhu města Brna. Na jejím základě jsou popsány možné ...
 • Nájemné administrativních prostor ve vybraných lokalitách města Mladá Boleslav a faktory, které je ovlivňují 

  Dúpalová, Markéta
  Diplomová práce se zajímá o současnou problematiku nájemného v administrativních budovách na realitním trhu ve městě Mladá Boleslav. Úvodní část se věnuje definováním, co to je nemovitá věc a rovněž vysvětluje pojem ...