Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazování datové kostky 

    Dittrich, Petr
    Tématem diplomové práce je návrh a implementace prototypu aplikace TOPZ demonstrující datové skladiště. Nejprve je v krátkosti rozebrána problematika datových skladišt a jsou navrženy možnosti vylepšení. Následuje specifikace ...