Now showing items 1-1 of 1

  • Přestavba letounu L-410 pro potřeby hašení požárů 

    Hlavačka, Miroslav
    Práce se zabývá přestavbou letounu L 410UVP-E20 pro potřeby hašení požárů. Je zde představena činnost letecké hasičské služby v České republice. Práce také řeší využití modifikace pro hlídkovou činnost a pro převoz raněných.