Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Camfrla, Pavel
  Tato bakalářská práce je zpracována za účelem zhodnocení finanční situace společnosti PROFID s.r.o. Podle výsledků zvolených metod analýzy jsou dále tyto informace použity pro vytvoření návrhů, které budou sloužit jako ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kopečná, Markéta
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je rozbor výkonnosti firmy ABC, s.r.o., pomocí finanční analýzy. Na základě získaných a propočtených informací a dat předkládám návrhy ...
 • Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví 

  Divoký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá daňovými dopady povinného přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. Práce má dvě části. V první části jsou prezentována teoretická východiska pro vykazování ekonomických informací a pro ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Lečbychová, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pohledávek z obchodních vztahů. Na základě zjištěných skutečností z provedeného rozboru pohledávek ve vybraném podniku jsou doporučena opatření, která by mohla vést k zefektivnění ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Stancová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek v kapitálové společnosti. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky. Druhá část se zabývá základní charakteristikou společnosti a je zde analyzována finanční ...
 • Řešení pohledávek v obchodní společnosti 

  Teturová, Hana
  Tématem diplomové práce je řešení pohledávek. Nejdříve proběhlo zmapování současného stavu péče o pohledávky v obchodní společnosti. Po rozboru následují návrhy na zlepšení jako prevence a řešení vzniku neuhrazených pohledávek.
 • Řízení pohledávek v kapitálové společnosti 

  Marková, Sabína
  Bakalárska práca sa zameriava na problematiku riadenia pohľadávok v kapitálovej spoločnosti. Na základe výsledkov analyzovania zavedeného systému riadenia pohľadávok v danej spoločnosti, obsahuje práca navrhnuté opatrenia ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Zemanová, Lucie
  Obsahem této bakalářské práce je problematika řízení pohledávek z obchodního styku v kapitálové společnosti. V teoretické části práce se zaměřuji především na definice základních, avšak nezbytných pojmů pro snadnější ...