Now showing items 1-3 of 3

 • Frézování asfaltových vrstev vozovek 

  Brida, Peter
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlivu rychlosti pojezdu silniční frézy na vlastnosti R-materiálu. V teoretické části práce je rozebrána problematika výroby a použití R-materiálu. Praktická část spočívá v posouzení ...
 • Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu 

  Pavličík, Petr
  V úvodu diplomové práce jsou uvedeny možnosti získávání a zpracování asfaltového recyklátu. Hlavním bodem práce je návrh asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu pro ložní asfaltové vrstvy. Asfaltové směsi ...
 • Usage of Reclaimed Asphalt Material in Stone Mastic Asphalt 

  Hýzl, Petr; Dašek, Ondřej; Coufalíková, Iva; Varaus, Michal; Stehlík, Dušan (Hindawi, 2019-08-04)
  The paper focuses on the issue of using reclaimed asphalt in asphalt mixtures used for highly traffic-loaded asphalt pavements - in asphalt mixtures of the stone mastic asphalt (SMA) type. It is a skeleton-type mixture, ...