Now showing items 1-1 of 1

  • Publikační a redakční systém v jazyce PHP 

    Velký, Petr
    Tato práce se zabývá vývojem redakního systému. V úvodní ásti dokumentu se zab ývá návrhem vlastního systému, následuje výet pouítých technologií a implementace vlastního systému.