Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace emailové komunikace 

    Piják, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením klasifikátoru, který bude schopen rozpoznat emailovou zprávu společnosti Topefekt.s.r.o a zařadit ji do korespondující klasifikační třídy. Tento projekt bude využívat řadu ...
  • Strojové učení v klasifikaci obrazu 

    Král, Jiří
    Práce se zabývá hledáním a analýzou statistických modelů a algoritmických postupů, které mají potenciál zlepšit výsledky FIT VUT v Brně na soutěžích zabývajících se klasifi kací obrazu jako jsou ImageNet Large Scale Visual ...