Now showing items 1-5 of 5

 • BCH kódy 

  Frolka, Jakub
  Práce se zabývá problematikou zabezpečení dat pomocí BCH kódů. V práci jsou popsány BCH kódy v binární i nebinární podobě a jejich nejvýznamnější podskupina RS kódy. Dále jsou v práci popsány dekódovací metody Peterson-G ...
 • Protichybové zabezpečení v digitálních komunikačních systémech 

  Kostrhoun, Jan
  Práce se zabývá dopřednou protichybovou korekcí. V práci jsou popsány základní metody a algoritmy protichybové korekce. Pro prezentaci postupu kódování a dekódování Hammingova kódu, Reed-Müllerova kódu, Fireova kódu, ...
 • Simulace protichybového zabezpečení v ADSL modemech 

  Bernat, Zbyněk
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit model protichybového systému použitého v ADSL modemech, který bude schopen ověřit svá jednotlivá nastavení pomocí testovací metody specifikované v doporučení G.996.1. Práce ...
 • Srovnání algoritmů dekódování Reed-Solomonova kódu 

  Šicner, Jiří
  Práce se zabývá kódováním a dekódováním Reed-Solomonových kódů. Je zde obecně popsáno algebraické dekódování Reed-Solomonových kódů a následně podrobně popsány čtyři metody dekódování, konkrétně Berlekamp-Masseyův algoritmus, ...
 • Zabezpečení přenosu dat Reedovými-Solomonovými kódy 

  Šalanský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá zabezpečením přenosu dat Reedovými-Solomonovými kódy. Rozebírá konstrukci kódu, způsob kódování a především prostředky dekódování. Postupně popisuje jednotlivé fáze dekódování: výpočet ...