Now showing items 1-3 of 3

 • BCH kódy 

  Frolka, Jakub
  Práce se zabývá problematikou zabezpečení dat pomocí BCH kódů. V práci jsou popsány BCH kódy v binární i nebinární podobě a jejich nejvýznamnější podskupina RS kódy. Dále jsou v práci popsány dekódovací metody Peterson-G ...
 • Protichybové zabezpečení v digitálních komunikačních systémech 

  Kostrhoun, Jan
  Práce se zabývá dopřednou protichybovou korekcí. V práci jsou popsány základní metody a algoritmy protichybové korekce. Pro prezentaci postupu kódování a dekódování Hammingova kódu, Reed-Müllerova kódu, Fireova kódu, ...
 • Srovnání algoritmů dekódování Reed-Solomonova kódu 

  Šicner, Jiří
  Práce se zabývá kódováním a dekódováním Reed-Solomonových kódů. Je zde obecně popsáno algebraické dekódování Reed-Solomonových kódů a následně podrobně popsány čtyři metody dekódování, konkrétně Berlekamp-Masseyův algoritmus, ...