Now showing items 1-20 of 45

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kruljacová, Anna
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím vybraných štatistických metód pre hodnotenie ekonomických ukazovateľov spoločnosti XX, s. r. o. V teoretickej časti je vysvetlená problematika ekonomických ukazovateľov, časových radov ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Rondošová, Nikola
  Tato bakalářská práce prezentuje finanční analýzu ekonomických ukazatelů společnosti OBI Centrum, spol. s r. o., a taktéž analýzu vývoje těchto ukazatelů podle statistických metod. Výsledky vychází z finančních výkazů ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Sabová, Kristína
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím vybraných štatistických metód pre hodnotenie ekonomických ukazovateľov spoločnosti Kurzor s r.o. Teoretická časť práce je zameraná na vysvetlenie vybraných ekonomických ukazovateľov a ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Lacko, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou ekonomických ukazovateľov spoločnosti Technos, a.s., pomocou štatistických metód. Práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce je zameraná na popis vybraných ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Mikloško, Pavel
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím vybraných štatistických metód pre hodnotenie ekonomických ukazovateľov spoločnosti SHP Harmanec a.s. Teoretická časť práce je zameraná na vysvetlenie vybraných ekonomických ukazovateľov ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Florek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením finanční situace podniku s využitím statistických metod k určení budoucího vývoje pro Střední odbornou školu ochrany osob a majetku s.r.o.. Teoretická část popisuje ekonomické ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Šroubárna Kyjov pomocí statistických metod 

  Sedláček, Libor
  Bakalářská práce se zabývá problematikou regresní analýzy a časových řad. Pomocí těchto statistických metod je zde analyzována finanční situace konkrétní společnosti. Tyto metody jsou zde pak aplikovány na konkrétní údaje, ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Lacko, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou ekonomických ukazovateľov spoločnosti Technos a.s., pomocou štatistických metód a zhodnotením súčasnej finančnej situácie. Práca obsahuje teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť ...
 • Analýza firmy TEVA CZECH INDUSTRIES s.r.o. 

  Zaoralová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou firmy Teva Czech Industries s.r.o. Analýza je realizována na základě ekonomických ukazatelů s podporou analýzy časových řad. V teoretické části je vysvětlena problematika finanční a ...
 • Analýza hospodářských ukazatelů společnosti A.S.A. Dačice, s.r.o. pomocí časových řad. 

  Hloušek, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu klíčových ekonomických, účetních a provozních ukazatelů pomocí časových řad společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o. V teoretické části jsou popsány veškeré potřebné informace pro ...
 • Analýza společnosti Norgren CZ pomocí časových řad 

  Veber, Antonín
  Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů společnosti Norgren CZ pomocí statistických metod, která zachycuje souvislosti mezi přesuny výroby z podniků v západní Evropě do České republiky a vývojem jednotlivých ...
 • Analýza ukazatelů firmy Peros, spol. s r. o. pomocí časových řad 

  Koláčková, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou firmy Peros s.r.o. V první části práce ukáže teoretická východiska pro následnou analýzu. V závěru práce bude zhodnocena aktuální situace firmy a stanovena predikce ...
 • Analýza účetních výkazů firmy Emco spol.s.r.o. pomocí časových řad 

  Jančová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá statistickými metodami, zejména se zaměřuje na analýzu účetních výkazů podniku pomocí časových řad. Popisuje teoretická východiska potřebná k úspěšné analýze a zobrazuje samotné zpracování vybraných ...
 • Analýza účetních výkazů firmy pomocí časových řad 

  Zachovalová, Pavla
  Toto diplomová práce se zabývá finanční situací společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. V teoretické části jsou vysvětleny časové řady, regresní analýza a finanční analýza. Praktická část je zaměřena vývoj ekonomických ukazatelů ...
 • Analýza účetních výkazů firmy STROJON spol. s r.o. pomocí časových řad 

  Skokanová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití časových řad při analýze účetních výkazů. V teoretické části budou vysvětleny pojmy časových řad, regresní analýzy a účetních výkazů. Praktická část se zaměřuje na zpracování vybraných ...
 • Analýza účetních výkazů pomocí časových řad 

  Doležel, Martin
  Bakalářská práce pojednává o analýze účetních výkazů podniku za určité časové období prostřednictvím časových řad. Obsahuje definici časových řad, postupy potřebné k úspěšné analýze a také samotnou analýzu vybraných položek ...
 • Analýza účetních výkazů společnosti MEXX Reality s.r.o. pomocí časových řad 

  Konopáč, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá statistickými metodami, zejména analýzou účetních výkazů pomocí časových řad. Pro potřebu této práce byly použity data společnosti MEXX Reality s.r.o. Práce obsahuje popis teoretických ...
 • Analýza účetních výkazů společnosti Norgren CZ pomocí časových řad 

  Veber, Antonín
  Předmětem diplomové práce je analýza účetních výkazů společnosti Norgren CZ pomocí statistických metod a srovnání se společností Festo, která patří k hlavním konkurentům podniku. Použitými metodami jsou finanční analýza a ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Hasoň, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční výkonnosti podnikatele ing. Rostislava Hasoně pomocí časových řad. Teoretická část obsahuje přehled základních finančních a statistických metod potřebných pro vypracování ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Mikolášková, Lýdie
  Bakalářská práce analyzuje společnost Frentech Aerospace s. r. o. v letech 2005 aţ 2010. Analýza společnosti je rozčleněna do dvou částí. První část práce se věnuje finanční analýze pomocí vybraných ekonomických ukazatelů. ...