Now showing items 1-7 of 7

 • Editor relačních tabulek 

  Macák, Martin
  Tato práce pojednává o~možnostech využít obecný editor relačních tabulek jako jednoduchý informační systém, který by nezávisle na typu podkladové databáze a částečně nezávisle na jejím schématu umožnil definovat dodatečnou ...
 • Frameworky pro mapování relační databáze na objekty vhodné pro platformu .NET 

  Vais, Zdeněk
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou objektově-relačního mapování. Teoretická část popisuje objektově-orientované a relační paradigmata a způsoby jejich mapování. Praktická srovnává objektově-relační frameworky ...
 • Ladění výkonnosti databází 

  Paulíček, Martin
  Úkolem této práce bylo seznámení se s nedostatečným výkonem databází a jejich možným zrychlením pomocí optimalizace konfigurace databáze, použití výkonnějšího hardwaru a paralelizace. Diplomová práce obsahuje popis relačních ...
 • NNTP server jako služba pro systémy založené na technologii Windows-NT 

  Loupanec, Josef
  Tato práce se zabývá analýzou požadavků, návrhem a implementací internetového diskusního serveru. Přesněji řečeno, jedná se o server spravující diskusní skupiny s příspěvky a zajišťující jejich dostupnost prostřednictvím ...
 • Tvorba databázové aplikace a řešení pro Business Intelligence 

  Městka, Milan
  Tématem této diplomové práce je návrh databázové aplikace a řešení pro business inteligence v podniku. Návrh je realizován ve spolupráci s firmou ZZN Pelhřimov a.s. V úvodu práce jsou popsány teoretická ...
 • Úložiště Gentoo Portage jako souborový systém založený na relační databázi 

  Štulpa, Adam
  Práce ze zabývá implementací programu, který pomocí knihovny FUSE dokáže zpřístupnit data v relační databázi jako klasické úložiště Gentoo Portage. Čtenář je nejdříve seznámen s jeho strukturou. V práci je popsána analýza ...
 • Úložiště Gentoo Portage jako souborový systém založený na relační databázi 

  Štulpa, Adam
  Práce ze zabývá implementací programu, který pomocí knihovny FUSE dokáže zpřístupnit data v relační databázi jako klasické úložiště Gentoo Portage. Čtenář je nejdříve seznámen se samotnou knihovnou FUSE. Po analýze struktury ...