Now showing items 1-1 of 1

  • Měření relaxací vybraných vzorků pomocí techniky NMR 

    Kovalčík, Tomáš
    Práce se zabývá nukleární magnetickou rezonancí a principy měření relaxačních a difúzních konstant. Magnetická rezonance je jev, kdy se látce v magnetickém poli o indukci B0 dodá energie v podobě RF impulzu s Larmorovou ...