Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh na zlepšení systému odměňování zaměstnanců vybrané společnosti 

  Jandová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou systémů odměňování zaměstnanců. Jsou v ní vysvětleny teoretické pojmy, které tato problematika zahrnuje a je v ní analyzována konkrétní společnost se zaměřením na její systém ...
 • Návrh na změnu systému odměňování ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Hlávková, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a jejím cílem je zvýšení efektivity práce. Na základě teoretických poznatků, dotazníkového šetření a analýzy firmy navrhnu ...
 • Systém odměňování zaměstnanců 

  Skuhravý, Kevin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování systému pro odměňování zaměstnanců jak teoreticky, tak i prakticky v rohatecké firmě jménem DELTA METAL s.r.o. Teoretická část obsahuje základní informace z této oblasti, ...