Now showing items 1-1 of 1

  • WebGL2 renderer ve WebAssembly 

    Režňák, Pavel
    Diplomová práce se zaměřuje na rychlé vykreslení 3D scény ve webovém prohlížeči s použitím moderních technologií, jako je WebGL a WebAssembly. V textu je popsán proces překladu aplikace psané v jazyce C++ do WebAssembly ...