Now showing items 1-5 of 5

 • Akumulace energie z OZE 

  Heller, Ondřej
  Cílem první části diplomové práce je zmapovat potenciál různých druhů obnovitelných zdrojů v Evropě a v České republice, zejména sluneční, větrné a vodní energie a také energie z biomasy. Jsou zde také popsány principy a ...
 • Energie z obnovitelných zdrojů a její akumulace 

  Navrátil, Ondřej
  Práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a možnostmi akumulace. Je zaměřena na výrobu elektrické energie. Jsou zde představeny druhy obnovitelných zdrojů vhodné k výrobě elektřiny. Ve druhé části je přehled všech systémů ...
 • Modelování a simulace hybridní mikro sítě v prostředí PSCAD 

  Moravčík, Martin
  V úvodní části této diplomové práce je uveden koncept, popis, použití a výhody mikro hybridních sítí ve srovnání s mikro sítěmi a evoluční kroky vedoucí k hybridní síti. Zmíněna je také ekonomika provozu těchto sítí. V ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vinca, Martin
  Tato bakalářská práce pomáhá objasnit problematiku založení malé fotovoltaické elektrárny na území České republiky. V teoretické části této práce se zabýváme důležitými teoretickými východisky k založení podniku. V analytické ...
 • Větrná elektrárna ve vybrané lokalitě 

  Dohnal, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku větrných elektráren. Jsou zde popsány výhody a nevýhody větrných elektráren a jejich dopady na životní prostředí. Byl proveden výběr lokality pro větrnou elektrárnu, výběr ...