Now showing items 1-6 of 6

 • Renovace historické tramvaje 

  Rozsypal, Josef
  Cílem této závěrečné bakalářské práce je vytvoření metodiky základních prací pro renovaci historické tramvaje a následně tuto metodiku aplikovat na renovaci historické tramvaje 4MT. Práce začíná obecným historickým přehledem. ...
 • Renovace historického automobilu Praga 

  Žilinský, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření metodiky základních prací při renovaci historického automobilu. Dále stručné shrnutí méně známé historie o vzniku slavné automobilky Praga. Popsán je postup při renovaci dochované ...
 • Renovace historického osobního automobilu Tatra T87 

  Pončík, Jakub
  Jakub Pončík RENOVACE HISTORICKÉHO OSOBNÍHO AUTOMOBILU TATRA T87 BP, ÚADI, 2015, 54 str., 34 obr. Cílem této bakalářské práce je popsat historii automobilky Tatra a průběh renovace Tatry 87.
 • Renovace kluzných ploch 

  Teplý, Miroslav
  Výběr vhodné kluzné hmoty pro renovaci hřídele vyžaduje porovnání několika kritérií. Mezi hlavní kritéria byla zvolena velikost pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátované lepené sestavy, odolnost proti adhezivnímu ...
 • Renovace strojního zařízení 

  Teplý, Miroslav
  Téma bakalářské práce pojednává o renovaci strojního zařízení – renovaci hřídele. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o možnosti využití žárových nástřiků pro renovaci plochy hřídele v místě ...
 • Škoda Octavia Super 

  Netopil, Jan
  Práce obsahuje ucelený soubor poznatků nutných k renovaci automobilu Škoda Octavia Super. Poskytuje popis konstrukce a provedení podvozku, převodového ústrojí, motoru a příslušenství automobilu pro jednotlivé výrobní série, ...