Now showing items 1-12 of 12

 • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

  Holešovská, Anna
  Svatotomášský dvůr je kulturní památka města Brna pocházející z konce 18. století. Tato práce se zabývá obnovou a nalezením nového využití pro tento areál, který v současné době slouží pro provoz jezdeckého oddílu. Podstata ...
 • Obnova areálu Tasovického mlýna 

  Stýblo, Jakub
  Návrh se zaměřuje na scénář fázování a na identifikaci způsobu, jak zacházet intaktně s památkou, ale zároveň ji plnohodnotně využívat současným způsobem. Jednotlivé fáze jsou hierarchicky ustanoveny, bez nutnosti pokračování ...
 • Obnova fary ve Vyškově 

  Kolibačová, Alžběta
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí a návrhem nového funkčního využití objektu bývalé fary ve Vyškově a novostavbou galerie na sousedním pozemku. Budova fary byla obnovena do původního stavu, dispoziční řešení respektuje ...
 • Rekonstrukce a dostavba fary Vyškov 

  Vaňurová, Tereza
  Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v zimním semestru 3.ročníku bakalářského studia na téma obnova fary ve Vyškově. Úkolem studie bylo najít vhodné urbanistické, hmotové a funkční řešení stávajícího ...
 • Rekonstrukce Knurrova paláce, Fulnek 

  Kvapilová, Vendula
  Diplomová práce řeší rekonstrukci a sanaci nemovité kulturní památky ve městě Fulnek. Jedná se o čtyřkřídlý objekt s téměř obdélníkovým atriem. Hlavním předmětem diplomové práce je změna užívání stavby a návrhy opatření ...
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Holohlavská, Lenka
  Cílem bakalářské práce je rekonstrukce řadového rodinného domu v městské části Brno - Židenice. Dům je součástí řadové zástavby v ulici Pechova. Hlavním záměrem rekonstrukce je přístavba a stavební úpravy rodinného řadového ...
 • Renovace historické tramvaje 

  Rozsypal, Josef
  Cílem této závěrečné bakalářské práce je vytvoření metodiky základních prací pro renovaci historické tramvaje a následně tuto metodiku aplikovat na renovaci historické tramvaje 4MT. Práce začíná obecným historickým přehledem. ...
 • Renovace historického automobilu Praga 

  Žilinský, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření metodiky základních prací při renovaci historického automobilu. Dále stručné shrnutí méně známé historie o vzniku slavné automobilky Praga. Popsán je postup při renovaci dochované ...
 • Renovace historického osobního automobilu Tatra T87 

  Pončík, Jakub
  Jakub Pončík RENOVACE HISTORICKÉHO OSOBNÍHO AUTOMOBILU TATRA T87 BP, ÚADI, 2015, 54 str., 34 obr. Cílem této bakalářské práce je popsat historii automobilky Tatra a průběh renovace Tatry 87.
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Vokáčová, Pavlína
  Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži, kde se počítá s vybudováním návštěvnického a edukačního centra. V návaznosti na program Národního centra zahradní kultury v Kroměříži vybudování adekvátních prostor v souladu ...
 • Škoda Octavia Super 

  Netopil, Jan
  Práce obsahuje ucelený soubor poznatků nutných k renovaci automobilu Škoda Octavia Super. Poskytuje popis konstrukce a provedení podvozku, převodového ústrojí, motoru a příslušenství automobilu pro jednotlivé výrobní série, ...
 • Vliv provedení zateplení administrativní budovy v Blansku na výdaje spojené s jejím provozem 

  Kopřivová, Petra
  Tématem diplomové práce „Vliv provedení zateplení administrativní budovy v Blansku na výdaje spojené s jejím provozem“ je návrh a posouzení čtyř variant zateplení obálky budovy (EPS, EPS G, Minerální vata, Fenolická pěna). ...