Now showing items 1-10 of 10

 • Cenová mapa obvyklého nájemného nebytových prostor ve vybraných lokalitách města Brna 

  Čechmaneková, Simona
  Diplomová práca je zameraná natvorbu cenovej mapy nájomného nebytových priestorov v lokalite mesta Brno, vo vybraných mestských častiach. Je rozdelená do dvoch častí: Teoretická časť vysvetľuje základné pojmy spojené stémou ...
 • Municipální bytová politika 

  Machačková, Barbora
  Tématem této bakalářské práce je Municipální bytová politika. Je rozdělena na tři části, dvě z nich jsou teoretické a jedna praktická. První teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou bytové politiky, popisuje roli ...
 • Nájemné bytu v Pardubicích a faktory, které je ovlivňují 

  Rohlíková, Věra
  Diplomová práce celkově popisuje a mapuje trh s nájemním bydlením ve vybrané lokalitě města Pardubice a je tvořena textovou a grafickou částí. Nejprve uvádí obecný pohled na nájemní bydlení a poté porovnává výši obvyklého ...
 • Nájemné bytů v Jihlavě a faktory, které je ovlivňují v letech 2017 a 2018 

  Hlaváčková, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a porovnání nájemného bytů v Jihlavě a faktorů, které mají vliv na výši nájemného. Práce obsahuje textovou i grafickou část. Pro analýzu byly použity dispozice 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1, ...
 • Nájemné bytů v Ostravě a faktory, které je ovlivňují 

  Bulavová, Dáša
  Diplomová práce popisuje a analyzuje trh s nájemním bydlením ve vybraných městských obvodech v Ostravě a zkoumá faktory, které působí na výši nájemného. Databáze bytů je rozdělena podle velikosti bytů 1+kk a 1+1, 2+kk a ...
 • Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů ve vybrané lokalitě 

  Štencl, František
  Diplomová práce popisuje současnou bytovou situaci v lokalitě města Olomouc. Zabývá se porovnáním výše obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých městských částech a posuzuje změny nájmu z hlediska faktorů, které je ovlivňují. ...
 • Stanovení výše ekonomického nájemného pro nízko energetické objekty 

  Betáš, Michal
  Úkolem diplomové práce je stanovení ekonomického nájemného u pasivního bytového domu. Práce nejprve definuje podstatné termíny spojené s tématem ekonomického nájemného, následně pokračuje teoretickým postupem stanovení ...
 • Stanovení výše ekonomického nájemného rodinného domu v Brně 

  Kubásek, Petr
  Předmětem diplomové práce je stanovení ekonomického nájemného pro rodinný dům v Brně. Ekonomické nájemné je takové nájemné, při kterém dosahuje pronajímatel zisku z pronájmu. V práci jsou nejprve identifikovány všechny ...
 • Stanovení výše ekonomického nájemného v Jindřichově Hradci 

  Smolíková, Zuzana
  Cílem práce je stanovení výše ekonomického nájemného pro bytový dům v Jindřichově Hradci. Nejprve jsou pro zvolený bytový dům vypočteny nákladové hodnoty pro provozování stavby. Dále je průzkumem trhu v Jindřichově Hradci ...
 • Zdanění vlastníka nemovitostí 

  Studená, Kamila
  Předmětem této diplomové práce je zdanění vlastníka nemovitosti. Obsahem práce je neprve seznámení se s obecnými daňovými zákonitostmi, dále teoretická analýza uvedené problematiky a její následná aplikace na konkrétní ...