Now showing items 1-20 of 29

 • 3D FDM tiskárna Rebel II a parametry tisku 

  Pištek, Patrik
  Práca sa zaoberá problematikou 3d tlačiarní typu RepRap. V úvodných kapitolách je uvedená prestavba, dôvody prestavby a základné komponenty 3d tlačiarne. Nasleduje voľba menej používaných materiálov PETG a nylon. V ...
 • 3D FDM tiskárna reprap a parametry tisku 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato práce shrnuje současné poznatky o domácím 3D tisku technologií FDM. Podstatou práce je demonstrovat nabyté znalosti formou stavby 3D tiskárny, která je schopná částečné sebereplikace, a zhodnocení jejich technologických ...
 • 3D tiskárna 

  Ctibor, Jiří
  Diplomová práce se zabývá tématikou 3D tisku, konkrétně výrobou hardwaru řídicí a výkonové elektroniky pro tiskárnu s technologií FDM. Práce po jejím prostudování nabízí čtenářovi přehled o základních technologiích 3D ...
 • Analýza teplotního profilu hot bed a hot end u 3D tiskárny pomocí CAE 

  Severa, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá 3D tiskem na nekomerčních 3D tiskárnách typu RepRap a materiály, které se používají při tisku. Výstupem této práce je stručný úvod do problematiky 3D tisku, teorie šíření tepla a rozbor ...
 • CNC Router For PC 

  Gerják, Rastislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Both additive and subtractive manufacturing methods are controlled by instructions in Gcode, making it possible to utilize both technologies in one modular device. Main objective is to design, construct, and calibrate ...
 • Innovation Of The Control System Of Fused Deposit Modeling Low-Cost 3D Printer 

  Ctibor, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper describes new hardware conception of the control system of Arduino based RepRap Low-Cost 3D printer. Firstly, there is slightly introduced the general structure of the control systems of these printers. Then the ...
 • Inovace 3D tiskárny typu Rep Rap 

  Zítka, Lukáš
  Práce je zaměřena na inovaci a ověření funkčnosti 3D tiskárny typu RepRap. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé aditivní technologie. Praktická část práce je zaměřena na provedení návrhu technických ...
 • Návrh 3D tiskárny typu delta pi s temperovanou podložkou s využitím systémů CAE 

  Koudela, Ondřej
  Předložená diplomová práce se věnuje tématice 3D tisku s využitím nekomerčních 3D tiskáren typu RepRap. V této práci je stručně popsán vývoj trendů nekomerčních RepRap tiskáren, teorie FDM tisku s rozborem a s porovnáním ...
 • Návrh a konstrukce CNC routeru pro DPS 

  Gerják, Rastislav
  V strojnom priemysle, jak aditívne, tak aj subtraktívne výrobné metódy sú ovládane inštrukciami vo forme G-kódu, vďaka čomu je možné utilizovať obe technológie v jednom modulárnom zariadení. Hlavným cieľom je navrhnúť, ...
 • Návrh a realizace rozměrové modifikace 3D FDM tiskárny REBEL II 

  Fabig, Jan
  Tato bakalářská práce navrhuje rozměrovou modifikací 3D tiskárny Rebel II. Zahrnuje stručný popis základních technologíí rapid prototypingu, detailnější popis tiskárny a návrh rozměrové modifikace. Součástí práce je stavba ...
 • Návrh a zefektivnění parametrů FDM tisku 

  Sysel, Karel
  Podstatou práce je test možností specifického typu jednoduchého 3D tiskového zařízení, které se v poslední době dostává stále více do povědomí odborné i laické veřejnosti. Nejprve je práce zaměřena na představení technologie ...
 • Návrh duální tiskové hlavy pro FDM 3D tiskárnu 

  Prouza, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá studiem technologie 3D tisku, přičemž je zde blíže popsána konkrétní technologie, kterou využívají tiskárny RepRap. Uvedená technologie je testována na tiskárně typu Rebel II. Získané poznatky ...
 • Návrh podtlakového systému upínání pro studentskou 3D tiskárnu 

  Mück, Jonáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením podtlakového upínání pracovní desky v 3D tiskárně. První část je věnována přehledu stávající úrovně pracovních desek tiskáren, jejich využití a rozšíření. Také je zde ...
 • Návrh řídicí elektroniky 3D tiskárny 

  Grossmann, David
  Baklářská práce se zabývá řešením elektroniky pro 3D tiskárnu projektu RepRap. V teoretické části je obecně popsána technologie 3D tisku, materiály, které se při tisku používají. Největší část práce je věnována návrhu ...
 • Návrh temperovaného stolu pro FDM 3D tiskárnu s využitím simulace MKP 

  Bartoš, Radko
  Diplomová práce se zabývá návrhem vyhřívaného stolu pro FDM 3D tiskárnu pomocí metody konečných prvků. Je stručně popsána historie RepRap tiskáren, konstrukce a části, ze kterých se skládá. Jsou diskutovány dva způsoby ...
 • Povrchová úprava ABS součástí po 3D FDM tisku 

  Světlík, David
  Diplomová práce se zabývá povrchovou úpravou plastových součástí vyrobených pomocí FDM technologie a návrhem technologického zařízení pro povrchovou úpravu. V práci jsou popsány základy FDM tisku, v závislosti na provedených ...
 • Realizace 3D tiskárny typu RepRap 

  Sochor, Marek
  Cílem bakalářské práce bude sestavení a ověření funkčnosti 3D tiskárny typu RepRap. Tiskárna bude sestavena z běžně dostupných dílů a pro zachování myšlenky RepRap také z dílů tisknutých. Po ověření funkčnosti 3D tiskárny ...
 • Reprap, 3D FDM tiskárna 

  Minařík, Miroslav
  Podstatou této bakalářské práce je popis RepRapu, 3D FDM tiskáren. Nejprve práce popisuje některé metody rapid prototypingu a základní principy FDM tisku. V druhé části práce je pozornost zaměřena na RepRap tiskárny a na ...
 • Rozšíření 3D tiskárny o výměnu tiskových hlav 

  Pavlík, Martin
  Práce se zabývá konstrukčním řešením systému výměny tiskových hlav na 3D tiskárně. Důraz u konstrukce je kladen na co možná největší počet vytisknutelných dílů, aby byla zachována koncepce tiskáren typu RepRap. Systém má ...
 • Řízení 3D tiskárny pomocí mikropočítače Raspberry Pi 

  Lokajíček, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá možností řešení ovládání 3D tiskárny typu RepRap pomocí mikropočítače Raspberry Pi. V teoretické části je provedena rešerše teorie o 3D tisku orientovaná na 3D tiskárnu na ústavu ...