Now showing items 1-6 of 6

 • Diagnostika vozovky a návrh opravy 

  Schindler, Marek
  Poruchy vozovek jsou nedílnou součástí užívání a stárnutí pozemních komunikací. Před návrhem jejich údržby a opravy je nezbytně nutné provést diagnostiku vozovky. Technické podmínky TP 82 a TP 87 popisují správné provedení ...
 • Návrh na zlepšenie starostlivosti o DHM 

  Matejová, Alexandra
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením problému hospodárenia s dlhodobým hmotným majetkom spoločnosti Strojstav CM, s. r. o. Pozornosť je venovaná výrobným strojom a zariadeniam. Cieľom práce je spracovať návrhy na riešené ...
 • Návrh na zlepšenie starostlivosti o dlhodobý hmotný majetok v strojárenskej výrobe 

  Matejová, Alexandra
  Daná diplomová práca sa zameriava na problematiku hospodárenia s dlhodobým hmotným majetkom vo firme HP spol. s r.o., ktorá vyrába plastové obaly a rôzne technické diely. Práca vychádza zo súčasného stavu spoločnosti, ...
 • Návrh technologie výroby upínače pro lisování plastů 

  Duda, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vyhotovením technologických postupů vedoucím k optimálnímu způsobu řešení opravy poškozených dílu upínače a vytvoření výrobních postupů pro výrobu nových součástí sestavy. Teoretická část je ...
 • Renovace kluzných ploch 

  Teplý, Miroslav
  Výběr vhodné kluzné hmoty pro renovaci hřídele vyžaduje porovnání několika kritérií. Mezi hlavní kritéria byla zvolena velikost pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátované lepené sestavy, odolnost proti adhezivnímu ...
 • Renovace strojního zařízení 

  Teplý, Miroslav
  Téma bakalářské práce pojednává o renovaci strojního zařízení – renovaci hřídele. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o možnosti využití žárových nástřiků pro renovaci plochy hřídele v místě ...