Now showing items 1-2 of 2

  • Modem - opakovač pro úzkopásmovou komunikaci technologií PLC 

    Novák, Michal
    Tato semestrální práce je zaměřena na obvodový návrh opakovače pro PLC komunikaci, aby bylo možné dosáhnout větší vzdálenosti při komunikaci. Může také sloužit jako překlenovací modem pro neprůchozí zařízení energetické ...
  • Využití optického přenosu v průmyslu 

    Worbis, Vít
    Cílem semestrální práce Využití optického přenosu v průmyslu je najít správná zařízení pro komunikaci v průmyslových aplikacích, která by vedla k lepšímu ovládání a řízení těchto aplikací. Má ukázat téměř bezproblémové ...