Now showing items 1-6 of 6

 • Penzion Repechy 

  Janík, Tobiáš
  Bakalářská práce navazuje na projekt vytvořený v třetím ročníku bakalářského studia. Jedná se o rekonstrukci bývalého venkovského stavení, nejspíše z počátku 20. století. Pozemek se nachází v obci Repechy, která je součástí ...
 • Penzion Repechy 

  Kavková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá obnovou a dostavbou selského stavení v Repechách na Drahanské vrchovině. Cílem této práce je nalezení vhodné architektonické a urbanistické koncepce, která by splňovala požadavky pro nové funkční ...
 • Penzion Repechy 

  Bělovský, Michal
  Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma rekonstrukce, přestavba a obnova bývalého hospodářského stavení v obci Repechy. Úkolem studie bylo ...
 • Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení 

  Vrba, Petr
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia. Předmětem zadání práce je obnovení a dostavba bývalého selského stavení na okraji obce Repechy v ...
 • Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení 

  Mokrý, Stanislav
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rekonstrukce zanedbaného statku v malé obci Repechy na Drahanské vrchovině. Původní dispozice byla tradiční čtvercová s vnitřním dvorem. Později byl objekt zcela nevhodně přestavěn ...
 • Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení 

  Láníková, Petra
  Bakalářská práce řeší vypracování projektové dokumentace pro přestavbu penzionu na okraji obce Repechy na Drahanské vrchovině. Penzion je rozdělen do tří samostatně stojících budov, které mezi sebou tvoří uzavřený prostor ...