Now showing items 1-2 of 2

  • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

    Macečková, Eliška
    Území se nachází na severním okraji města Brna v městské části Řečkovice a Mokrá Hora a je situováno v rozvojových disponibilních plochách města v klínu mezi stávající zástavbou. Na jih od území leží areál bývalých vojenských ...
  • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

    Lípová, Markéta
    Tématem diplomové práce je „ Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor“. Urbanistický návrh řeší území v těsné blízkosti Masarykova náměstí, kde je snahou nabídnout ...