Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza vrstvy nervových vláken na snímcích sítnice s využitím lokálních binárních vzorů 

  Doležal, Petr
  Tato práce popisuje metodu LBP (Localy Binary Pattern) v jejích různých formách jako nástroj pro analýzu vrstvy nervových vláken jakožto snímků s texturou a bez textury. První část práce se zabývá vrstvou nervových vláken ...
 • Automatická detekce mikroaneurizmat ve snímcích sítnice 

  Klímová, Markéta
  Diabetická retinopatie je závažná komplikace diabetu mellitus. Vzniká jako důsledek celkového poškození cév při hyperglykemii a je jednou z hlavních příčin slepoty. Prvními klinicky prokazatelnými projevy diabetické ...
 • Biometrie s využitím videosekvencí sítnice 

  Oweis, Kamil
  Biometrické metody jsou nejmodernější způsob pro rozpoznání a ověření totožnosti osob. Jsou poměrně rychlé, bezpečné a použitelné v různých situacích. V této práci je použita sada snímků oční sítnice získaných použitím ...
 • Biometrie sítnice pro účely rozpoznávání osob 

  Sikorová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním osob pomocí srovnávání sady příznaků extrahovaných z obrazů vzoru cév sítnice. První část práce obsahuje náhled na problematiku biometrie, podrobnější rozbor identifikace osob ...
 • Detekce pulsací cév ve videosekvencích sítnice 

  Kadlas, Matyáš
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí pulzací cév ve videosekvencích sítnice. Cílem je vytvořit algoritmus pro objektivní hodnocení pulzací ve video sekvencích sítnice.
 • Exploring the Population Characteristics of Direction-Selective Ganglion Cells Across the Retinal Space 

  Svatoň, Jan
  V minulém století byl vynaložen značný výzkum na pochopení, jak jsou vizuální informace kódovány neurálními populacemi a jejich obvody. Celkový obraz, který vyplynul z tohoto úsilí, naznačuje, že vizuální informace jsou ...
 • Generování kryptografického klíče z biometrických vlastností oka 

  Semerád, Lukáš
  Hlavním tématem práce je vytvoření vzorců pro množství informační entropie v biometrických vlastnostech duhovky a sítnice. Toto odvětví je zatím v těchto biometrikách neprostudováno, proto se diplomová práce snaží zahájit ...
 • Klasifikace arteriálního a žilního řečiště v obrazových datech sítnice 

  Černohorská, Lucie
  Tato práce je zaměřena na klasifikaci arteriálního a žilního řečiště v obrazových datech sítnice. Je zde popsána anatomie oka se zaměřením na cévní zásobení a dále jsou stručně uvedeny zobrazovací a diagnostické metody ...
 • Kriteriální funkce pro registraci obrazů sítnice 

  Horáková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním kriteriálních funkcí, které jsou využívány při registraci obrazů sítnice oka. Kriteriální funkce vyjadřují míru podobnosti obrazů, a tím značně ovlivňují správnou registraci. Cílem ...
 • Lokalizace bifurkací ve snímcích sítnice 

  Pres, Martin
  Mezi hlavní prvky sítnice z biometrického hlediska patří slepá skvrna, žlutá skvrna a rozložení cév v sítnici. Větvení cév je pro každého jedince unikátní a právě tato vlastnost se využívá v biometrických systémech pro ...
 • Penetrační testy a odhalování zranitelností síťových prvků 

  Gregr, Filip
  Tato práce je zaměřena na penetrační testy a odhalování zranitelností síťových prvků. Teoretická část zahrnuje rozbor této problematiky a popis obecné metodologie. Práce poskytuje základní přehled požadavků mezinárodních ...
 • Retinal Biometry for Human Recognition 

  Sikorová, E. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper deals with recognition of a person by comparing symptom sets extracted from images of the retinal vessels pattern. In the practical part there were realized algorithms for human identification with the method ...
 • Rozpoznávání podle sítnice oka 

  Stružka, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním podle sítnice oka (identifikace, verifikace). V úvodu jsou zmíněny informace o lidském oku a chorobách, které jej mohou postihnout a tím znehodnotit používaný snímek sítnice. ...
 • Segmentace cév ve snímcích sítnice s vysokým rozlišením 

  Svobodová, Sabina
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací algoritmu pro segmentaci cév oční sítnice ve snímcích s vysokým rozlišením. Jako metoda byla zvolena neuronová síť se dvěma skrytými vrstvami. Bylo získáno celkem 7 příznaků, a to ...
 • Segmentace tepenného a žilního řečiště ve snímcích sítnice 

  Šumberová, Dagmara
  Tato práce se zabývá potřebností segmentace cévního řečiště při digitální analýze snímků sítnice a jejich následné klasifikace. Je zde stručně popsána segmentace cévního řečiště pomocí přizpůsobených filtrů. Další část ...
 • Statistická analýza snímků z optického koherentního tomografu a její aplikace v oftalmologii 

  Kelča, Jan
  V této práci je stručně popsána anatomie oka a struktura sítnice včetně jejích patologických změn. Práce se dále zabývá vlastnostmi a principem optické koherentní tomografie a její aplikací v oftalmologii ve spojení se ...
 • Visualization Of Blood Vessels Pulsation In Retinal Sequences 

  Kadlas, Matyáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with detection and visualization of blood vessels pulsation in retinal sequences. Absence of blood vessels pulsation can help to identify different diseases, including brain tumor and glaucoma. The proposed ...