Now showing items 1-8 of 8

 • Informační systém pro řízení toku dokumentů 

  Barbořík, Jiří
  Tato diplomová práce řeší problematiku správy a životního cyklu dokumentu ve větší organizaci. Popisuje firemní požadavky na informační systém pro správu dokumentů. Srovnává různé nástroje pro popis dokumentu, analyzuje ...
 • Možnosti eliminace vzniku elektrostatického náboje u pohonu pásového dopravníku 

  Pavluš, Ondřej
  Účelem revize elektrického zařízení je posouzení z hlediska bezpečnosti. Cílem bakalářské práce je revize elektrického pohonu pásového dopravníku jednak se zaměřením na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem vlivem ...
 • Oprava turbínové skříně 

  Jelínek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá opravou parní protitlaké jednostňové turbíny. Práce je zadaná na konkrétní případ turbíny Spilling. Je zde zpracován revizní nález této turbíny s návrhem oprav nebo výměnou poškozených částí. ...
 • Posouzeni bezpečnostních rizik zásobníku plynu a benzínu a postupu při jejich revizí 

  Miadzvedzeu, Mikita
  Bakalářská práce se zábývá problematikou provadění revize u zásobníků plynu a ropných produktů. Úkolem práce je vysvětlit existence bezpečnostních rizik u zásobníků plynu a ropy, a vyznačit způsoby jejich eliminace. Dalším ...
 • Problematika revize elektrického stroje se sběracím ústrojím, včetně doplňkového zařízení 

  Ščepka, Ondrej
  Táto bakalárska práca popisuje problematiku revízie elektrického stroja so zberacím ústrojenstvom. V prvej časti sú popísané elektrické stroje, ktorých súčasťou je klzný kontakt. Druhá časť je zameraná na oboznámenie sa s ...
 • Rekonstrukce parní kondenzační turbíny 

  Holečková, Michaela
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce parní kondenzační turbíny. Práce se zabývá revizí parní turbíny, rekonstrukcí lopatkování turbíny a základním výpočtem utahovacího momentu šroubů dělící roviny. Práce je zadána na ...
 • Revize bodového pole ve výukové lokalitě Jedovnice 

  Bartoněk, Petr
  Podstatou této bakalářské práce je problematika podrobného bodového polohového pole, především pak jeho revize ve výukové lokalitě Jedovnice. Úkolem je zajistit všechny potřebné podklady, vyhledat dané body v terénu, provést ...
 • Revize pohonu pásového dopravníku 

  Kledus, Erik
  Téma bakalářské práce je revize pohonu pásového dopravníku. Obsahuje popis pásového pohonu, jeho rozdělení a možné poruchy. Rovněž obsahuje výsledky provedené revize. Zabývá se vznikem statického náboje a jeho eliminaci. ...