Now showing items 1-3 of 3

 • Napájecí zdroj pro osciloskop s malou parazitní kapacitou galvanického oddělení 

  Tauš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC/DC měniče pro napájení osciloskopu. Hlavními parametry pro výběr vhodného měniče jsou: galvanické oddělení vstupní a výstupní části měniče a malá parazitní kapacita galvanického ...
 • Rezonanční spínaný zdroj pro automobilový audiozesilovač. 

  Šmarda, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací spínaného rezonančního zdroje pro automobilový audiozesilovač. Hlavním předmětem teoretické části je matematický popis použité topologie ZVCS push-pull a formulování ...
 • Vícefázový serio-paralelní LLC rezonanční měnič 

  Drda, Václav
  Diplomová práce pojednává o návrhu spínaného napájecího zdroje středních a vysokých výkonů na principu vícefázového řízení spínání. Pro dosažení vysoké účinnosti, malých rozměrů a vyhovujících nákladů zdroj využívá ...