Now showing items 1-2 of 2

  • Platforma pro vývoj RIA aplikací 

    Stříž, Martin
    Práce má za cíl navrhnout a implementovat plaftormu pro interaktivní webové aplikace (Rich Internet Application - RIA) na základě vhodných technologíí pro programovací jazyky Java a JavaScript. Důraz je kladen na výběr ...
  • Webové rozhraní pro zpracování obrazu 

    Beran, Milan
    Práce se zabývá návrhem a implementací systému, který slouží k jednoduššímu ovládání konzolových aplikací pro zpracování obrazu. Práce je postavena na třech oblastech informačních technologií: distribuovaných systémech, ...