Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza rizik v procesu posuzování shody výrobků 

  Suchý, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá novým přístupem a globální koncepcí a jejich následky na proces posuzování shody. Dále pak moduly, které k tomuto posuzování slouží a analýzou rizik, která je v tomto procesu nezbytná. V ...
 • Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu pro vybranou akci 

  Ontlová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod projektového managementu pro návrh řešení projektu Okruhové Dny. Práce je nejprve zaměřena na specifikaci teoretických poznatků dané problematiky, načež navazuje ...
 • Návrh systém managementu ISMS 

  Kameníček, Lukáš
  Předkládaná diplomová práce analyzuje současný stav řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci. V teoretické části práce jsou popsány obecné pojmy a vztahy managementu rizik v návaznosti na informační bezpečnost, ...
 • Podnikatelský plán pro založení drobného podniku 

  Ingr, Martin
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru pro založení vlastního drobného podniku zaměřujícího se na tvorbu a správu webových stránek s úzkou specializací na cílový trh. V úvodní části práce je věnována ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Studený, Radim
  Práce se zabývá problematikou informačních systému. Obsahuje analýzu současného stavu systému a jsou využity metody rizikové analýzy. Na základě těchto analýz a metod je vytvořen návrh informačního systému pro podnik, ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Sekanina, Čestmír
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému ve společnosti Unicorn Systems a.s. a návrhem změn. Součástí práce jsou teoretická východiska, která pomáhají lépe pochopit problematiku informačních systémů. Na ...
 • Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu 

  Zaoral, Lukáš
  Diplomová práce, kterou jsem vypracoval na téma "Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu" analyzuje situaci podniku ve vnitřním i vnějším poli jeho působnosti a následně vyhodnocuje identifikované rizika, navrhuje ...
 • Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu 

  Zavadil, Jaroslav
  Diplomová práce s názvem „Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu“ se zabývá problematikou řízení rizik vybraného procesu, analýzou těchto rizik a návrhem opatření, který povede ke snížení rizik ve společnosti ...
 • Vnější rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru 

  Rektořík, Jan
  Předmětem diplomové práce „Vnější rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru“ je analýza a hodnocení vnějších rizik subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru, konkrétně Úřadu pro zastupování ...
 • Využití prostředků umělé inteligence při řízení rizik 

  Zitterbart, Erik
  Diplomová práce se zabývá problematikou použití umělé inteligence v managementu rizik v kontextu malé výrobní společnosti Princ parket. Práce představuje společnost a přináší analýzu rizik, která vede k rozhodnutí zaměřit ...