Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení rizikovosti firemních klientů 

  Mlčoch, Luboš
  Diplomová práce se soustředí na aplikaci principů fuzzy logiky v procesu hodnocení rizikovosti firemních klientů. Na základě reálných dat poskytnutých bankou autor navrhnul dva různé modely, které slouží jako nástroje pro ...
 • Aplikace pro reportování správy rizik v systému SAP 

  Uhlíř, Michal
  Hlavním cílem této práce je vyvinout aplikaci sloužící pro reportování správy rizik za použití nejnovějších technologií, které nabízí firma SAP. V první části je nastíněn koncept problematiky správy rizik, jsou vysvětleny ...
 • Informační bezpečnost jako jeden z ukazatelů hodnocení výkonnosti v energetické společnosti 

  Kubík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením stavu informační bezpečnosti a jeho využitím jako ukazatele podnikové výkonnosti v energetické společnosti. Kapitola analýza problému a současné situace předkládá poznatky o stavu ...
 • Modelování a řízení projektového portfolia 

  Skalníková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním a řízením projektového portfolia. V první části vysvětluje problematiku projektového řízení, popisuje její teoretické základy a metody používané při řízení. V další částí je popsané ...
 • Návrh na zavedení nutných oblastí ISMS na základní škole 

  Kryštof, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou informační bezpečnosti na konkrétní základní škole. V první a druhé části práce je snahou autora poskytnout čtenáři základní teoretická východiska o problematice ISMS a získat ...
 • Návrh na změnu pojistného portfolia společnosti BRÜCK AM spol. s r.o. 

  Neplech, Jaroslav
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisí s návrhem komplexního pojistného portfolia pro společnost Brück AM, spol. s r.o. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější ...
 • Návrh pojistné ochrany majetku vybraného podnikatelského subjektu 

  Šťastná, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá pojištěním nemovitosti společnosti REGIS CZ, s.r.o. Tato nemovitost je předmětem zástavního práva v rámci poskytnutého úvěru bankovním domem. Úvodní část práce seznamuje se základními pojmy ...
 • Posouzení stavu implementace ISMS 

  Černoušek, Robin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému řízení bezpečnosti informací a hodnocením současného stavu pomocí vytvořeného nástroje. Teoretická část obsahuje základní východiska a pojmy celé práce. V kapitole analýzy ...
 • Řízení rizik projektu ve vybrané bankovní instituci 

  Beňovská, Barbora
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik projektu poloautomatizovaného systému pro schvalování úvěrů v bankovní instituci. První část práce je tvořena teoretickými východisky pro projekty a řízení rizik. Analytická část se ...
 • Softwarová podpora analýzy rizik 

  Mokrá, Radka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem multiplatformní aplikace pro podporu analýzy rizik. Práce postupně popisuje řízení rizik v informačních technologiích a jednotlivé metody, které se pro řízení rizik využívají a to ...
 • Systém pro správu bezpečnostního procesu ve firmě 

  Roubal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním metodiky pro správu bezpečnostního procesu ve firmě. Tato metodika bude používána jako podklad pro softwarový produkt. Jsou zde popsaná i témeta s bezpečnostním procesem uzce ...
 • Využití prostředků umělé inteligence při řízení rizik 

  Zitterbart, Erik
  Diplomová práce se zabývá problematikou použití umělé inteligence v managementu rizik v kontextu malé výrobní společnosti Princ parket. Práce představuje společnost a přináší analýzu rizik, která vede k rozhodnutí zaměřit ...