Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace metod analýzy rizika pro hodnocení vlivů vybraného podnikajícího subjektu na životní prostředí 

  Nováková, Nikola
  Autorka diplomovej práce sa zaoberá aplikáciou metód a rizikovou analýzou pre hodnotenie vplyvov daného podnikateľského subjektu na životné prostredie. Táto práca najskôr obsahuje teoretické východiská o prípadovej štúdii, ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik projektů silnic na území Jihomoravského kraje 

  Kovář, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje problematice ekonomického hodnocení a hodnocení rizikových investičních projektů v oblasti dopravní infrastruktury. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus investičního ...
 • Pilotní studie posouzení rizik vybraného vodovodu 

  Jedličková, Ivana
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení rizik vodovodu pro veřejnou potřebu. Analýza rizik je řešena v souladu s metodikou vyvinutou VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a metodikou WaterRisk, kterou vytvořil Ústav ...
 • Posouzení rizik veřejného vodovodu jako součást provozního řádu 

  Hájek, Břetislav
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení rizik veřejného vodovodu s využitím aplikace WaterRisk vytvořenou na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně. V práci se zabývám základními principy a metodami ...
 • Provoz dopravně spedičních firem a jeho rizika 

  Kůstková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve vybrané společnosti, kterou je ČSAD LOGISTIK Ostrava, a. s. Práce je rozčleněna do dvou částí, z nichž první se zabývá analýzou současného stavu, což představuje oblast dopravy v ...
 • Řízení rizik spojených s implementací chytrých technologií 

  Kohoutková, Aneta
  Autorka diplomová práce se zabývá riziky spojenými s implementací chytrých technologií do výrobního procesu. Cílem je analyzovat, popsat a zhodnotit současný stav v oblasti Průmyslu 4.0 v České republice i zahraničí. ...
 • Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu 

  Mrázová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v restauraci Grandezza. Řeší aplikace metod a analýzou pro hodnocení rizik. Vyhodnocené analýzy navrhnou opatření, která sníží zjištěná rizika ve společnosti Grandezza ...
 • Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Romanová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve firmě Bonita Group Service s.r.o., která vyrábí dětská hřiště, workoutová hřiště a fitness prvky. Práce popisuje současnou situaci, příslušnou legislativu a metody k ...
 • Vliv lidského činitele na bezpečnost průmyslových pecí 

  Mukhametzianova, Leisan
  Předložená dizertační práce je zaměřena na hodnocení vlivu lidského činitele na bezpečnost průmyslových pecí. Průmyslové pece jsou klasifikovány jako strojní zařízení a patří ke skupině průmyslových tepelných zařízení. ...