Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zavedení metodiky řízení projektu do firmy 

    Vojta, Lubomír
    Tato práce řeší problematiku řízení projektu v konkrétní stavební firmě, která se s projekty setkává denně. Zaměřil jsem se na analýzu konkrétního projektu v této firmě, který byl již zdárně realizován. Tato analýza sloužila ...
  • Provoz dopravně spedičních firem a jeho rizika 

    Kůstková, Eliška
    Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve vybrané společnosti, kterou je ČSAD LOGISTIK Ostrava, a. s. Práce je rozčleněna do dvou částí, z nichž první se zabývá analýzou současného stavu, což představuje oblast dopravy v ...