Now showing items 1-13 of 13

 • Bezpečnostní testování zařízení s Bluetooth 

  Hlaváček, Jan
  Cílem práce je rozbor a soupis bezpečnostních rizik technologie Bluetooth, sestavení Bluetooth adaptéru a návrh a sestavení testovacích postupů, které pomohou vyhodnotit bezpečnost testovaného zařízení.
 • Cohousing jako developerský projekt 

  Orlová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá komunitním bydlením zvaným cohousing. Popisuje jeho charakteristické rysy, odlišnosti v závislosti na skladbě obyvatel a možnosti právního ošetření vlastnických vztahů. Podrobněji se věnuje ...
 • Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu 

  Zelinka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob v okolí nového brněnského sportovního stadionu po skončení zápasu. Proces modelování pohybu osob byl proveden v programu Pathfinder. Výstupem je analýza běžných rizik ...
 • Rizika a opatření při rekonstrukcích dřevěných lidových staveb a konstrukčně srovnatelných novostaveb 

  Beníček, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční vývoj masivních dřevostaveb, požadavky na současné masivní dřevostavby, vývoj tesařských spojů a spojovacích prostředků používaných při výstavbě či rekonstrukcích těchto ...
 • Rizika a příležitosti zavedení systému společenské odpovědnosti organizací 

  Grocholová, Anna
  Autorka diplomové práce se zabývá aplikací metod pro identifikaci rizik a příležitostí a rizikovou analýzou pro hodnocení projektu zavedení systému společenské odpovědnosti do organizace. Práce obsahuje teoretická východiska ...
 • Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence 

  Sochorová, Ingrid
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením rizik v průběhu osobního bankrotu a rizik, která plynou z častého půjčování a zadlužování. Cílem je navrhnout opatření, která daná rizika sníží.
 • Rizika online marketingových komunikací ve vybrané společnosti 

  Uherková, Veronika
  Cílem diplomové práce je zjistit, zanalyzovat a poté vyhodnotit všechna možná rizika týkající se online marketingové komunikace společnosti Forky’s. V teoretické části se práce zabývá základními pojmy marketingu, vysvětlením ...
 • Rizika při obchodování s nemovitostmi 

  Holub, Aladár
  Tato diplomová práce se zabývá riziky spojenými s procesem prodeje a nákupu nemovitostí. Obsahuje výčet možných rizik a následnou kritickou analýzu, která rizika nejen popisuje, ale také řeší jejich minimalizaci či úplné ...
 • Rizika spojená s řízením finančních procesů v centrech sdílených služeb v mezinárodní společnosti 

  Šimčík, Jan
  Práce se zabývá řízením rizik v centru sdílených služeb v mezinárodní společnosti, konkrétně ve společnosti Zebra Technologies CZ s.r.o., a jejím finančním oddělení. V práci se analyzují a vyhodnocují rizika, která se v ...
 • Řízení pojistitelných rizik ve stavebním podniku 

  Jégl, Adam
  Tato bakalářská práce je věnována pojistitelným rizikům ve stavebním podniku. V teoretické části se budeme věnovat identifikaci rizik, jejich zatřídění a následné redukci, či úplné eliminaci. Praktická část se věnuje ...
 • Řízení rizik ve společnosti AT CAR, s.r.o. 

  Kumstát, Petr
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve společnosti AT CAR, s.r.o., se zaměřením na brněnskou pobočku. Pro řízení rizik je důležitá identifikace, analýza a snižování rizik. Tento proces je popsán v teoretické části, ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Niesnerová, Dita
  Bakalářská práce se zabývá řízením rizik ve stavebním podniku. Teoretická část podává informace o riziku v projektech, rizikologii a procesech spojených s řízením rizik. V praktické části jsou využity poznatky z části ...
 • Využití projektového managementu při výstavbě výrobní haly 

  Skokanová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na využití projektového managementu při výstavbě výrobní haly. Teoretická část vysvětluje metodiku projektového managementu využitou pro vypracování předprojektové studie. Výstupem práce je návrh ...