Now showing items 1-1 of 1

  • Statistická analýza ekonomických rizikových faktorů organizace 

    Ambrožová, Andrea
    Diplomová práce se zabývá hodnocením rizikových ekonomických faktorů konkrétní organizace a následně jejich zhodnocením na základě statistických metod. Cílem práce bylo určit dominantní ekonomické rizikové ukazatele dané ...