Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizace procesu v oblasti finančního auditu 

    Vaverka, Pavel
    Diplomová práce se bude zabývat automatizací procesu v oblasti finančního auditu. V úvodní části bude teoreticky představena problematika robotické procesní automatizace. Následně bude popsán a analyzován současný stav ...