Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace základních pohybů robotického hada 

    Hadámek, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá realizací pohybů robotického hada na rovinné podložce. K realizaci těchto pohybů bylo potřeba vyvinout řídicí elektroniku spolu s řešením napájecí části tak, aby bylo umožněno ovládání dostupné ...
  • Robotický had: konstrukce mobilní robotické platformy 

    Hubatka, Šimon
    Bakalářská práce se zabývá návrhem robotického hada pro planární platformu pohybu. Práce je fakticky rozdělená do dvou částí. V první recenzní části je stručně pojednáno o základních pohybech biologických hadů. Dále je ...