Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a konstrukce podvozku vlastního robota 

    Janečka, Jan
    Diplomová práce se zabývá studií robotických podvozků a jejich vlastnostmi. V práci je dále kapitola zabývající se vybranými druhy senzorů. Pro tyto senzory je zjednodušeně naznačen jejich princip. Dále je zde popsán návrh ...
  • Všesměrový mobilní robot 

    Štěrba, Ondřej
    Práce se zabývá řízením robotického podvozku na bázi všesměrových („švédských“) kol, tzn. řízením úhlových rychlostí jednotlivých kol za účelem dosažení pohybu robotu žádaným směrem a žádanou rychlostí. Dále se práce zabývá ...