Now showing items 1-18 of 18

 • Dálkově řízený podvodní robot 

  Středa, Ondřej
  Tato práce se snaží zmapovat a stručně roztřídit rozsáhlý vývoj a využití podvodních robotů. Práce klade důraz především na roztřídění nových směrů vývoje, které se objevily relativně nedávno a dynamicky se rozvíjejí. Dále ...
 • Fuzzy modely map pro pohyb mobilních robotů. 

  Machek, Ondřej
  Cílem diplomové práce bylo vytvoření algoritmu, který by pomocí neuronové sítě a neuro fuzzy sítě vytvářel topologickou mapu pro mobilního robota. V práci je navržen postup pro tvorbu topologické mapy pomocí tří klasifikátorů ...
 • Grafické prostředí pro simulaci robotů 

  Malina, Michal
  Tato práce se zabývá modelováním a simulací chování robotů. Nejprve je vysvětlen přínos takovýchto simulací. Dále pak je popsáno obecné schéma robota. Poté výběr konkrétního prostředí, ve kterém bude robot simulován. Je ...
 • Model průmyslového robotického ramene 

  Sobota, David
  Práce se zabývá problematikou průmyslových robotických ramen, jejich konstrukcí, řízením i rolí v konceptu Průmysl 4.0. Popisuje proces vývoje a následné realizace modelu průmyslového ramene pomocí technologie 3D tisku. ...
 • Návrh čtyř-rotorového vznášedla 

  Uhlíř, Václav
  Tato studentská práce se zabývá návrhem čtyř-rotorového vznášedla (quadrotor) za účelem akademické platformy pro testování a další vývoj. Součástí práce je základní přehled možností konstrukce, stabilizace a ovládání ...
 • Návrh řízení a konstrukce robotické ruky 

  Sobota, David
  Práce se zabývá návrhem a vytvořením robotické ruky včetně programu pro desku řízení a PC aplikací pro objektové programování. Řeší, jak vhodně propojit počítač s deskou a jak vytvořit grafické rozhraní pro programování ...
 • Přehled principů funkce umělých svalů 

  Buchtová, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá rešeršní studií principů činnosti umělých svalů, používaných v oblasti technické robotiky a v oblasti mikromechanismů. Práce zahrnuje jak zařízení používaná komerčně, tak experimentálně ...
 • Robotická ruka s modelářskými RC servy 

  Doležal, Filip
  Práce se zabývá návrhem a vytvořením robotické ruky za použití standardních RC servomotorů, možnostmi jejího ovládání a následným vytvořením programu určeného pro její ovládání. Řeší nejvhodnější způsoby řízení daných ...
 • Robotické následování osoby pomocí neuronových sítí 

  Zakarovský, Matúš
  Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie softvérového riešenia založeného na neurónových sieťach, pomocou ktorého bolo možné detegovať človeka a následne ho nasledovať. Tento výsledok bol dosiahnutý splnením jednotlivých bodov ...
 • Řízení 6-ti osého robota v RTOS 

  Václavek, Miroslav
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem software a rozborem 3-D kinematiky fyzikálního modelu robotického manipulátoru ROB 2-6. Pro tento manipulátor vytváří řidící software obsahující uživatelské rozhraní na bázi MFC ...
 • Řízení chapadla robotického ramene 

  Luža, Radim
  Práce se zabývá návrhem regulátoru síly pro robotické chapadlo Schunk PG70. V první části popisuje vlastnosti, elektrické zapojení, propojení s řídícím systémem a testování chapadla. V druhé části potom práce popisuje návrh ...
 • Řízení invalidního vozíku 

  Vožda, Ondřej
  Práce popisuje návrh algoritmu pro řízení invalidního vozíku. Vozík by měl být schopen automatického pohybu podél zdi či jiné plochy (např. boku karoserie auta). Jedná se o rozšíření původního konceptu, jehož cílem bylo ...
 • Řízení mobilního robotu 

  Vožda, Ondřej
  Práce popisuje problematiku návrhu systému pro dálkové a prezenční řízení mobilního robotu (vozíku pro tělesně postižené). Zabývá se výběrem vhodného protokolu pro komunikaci po bezdrátových sítích, přenosem dat řízení a ...
 • Řízení pohybu robota podle obrazových dat z kamery 

  Uhlíř, Václav
  Tato studentská práce pojednává o základním zpracování obrazu a jeho následném využití automatickými systémy, zejména pro využití při orientaci v prostoru a detekci překážek v robotice. Dále je v této práci navržena ...
 • Řízení průmyslového robota 

  Studená, Zuzana
  Cieľom práce je vytvoriť softvér pre zber a vizualizáciu dát nameraných pri automatizovanom testovaní mechanických častí automobilov. Mechanické časti sú testované kolaboratívnym robotom LBR iiwa , ktorý posiela namerané ...
 • Spolupracující roboty 

  Čefelín, David
  Tato bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti kolaborativní robotiky. Rešeršní část se zabývá bezpečností při práci se spolupracujícími roboty, programováním a využitím kolaborativních robotů v praxi. Dále jsou představeny ...
 • Vozítko pro mapování malých nebo špatně dostupných prostor 

  Koupý, Pavel
  Práce popisuje výrobu robotického vozítka pro vzdálené mapování malých prostor. Výroba zahrnuje návrh mechanické konstrukce, elektroniky a implementaci rozhraní poskytujícího sadu nástrojů jako je vzdálené ovládání, snímání ...
 • Vývojová platforma robota 

  Lörinc, Marek
  Práca sa zaoberá návrhom a vytvorením vývojovej platformy pre robota určenej najmä pre začiatočníkov. K tomu je použitý mikrokontrolér AVR ATmega32, ku ktorému je navrhnutá a vyrobená doska plošného spoja. Ďalej sa práca ...