Now showing items 1-2 of 2

  • 4D Cinema - animace všesměrového mobilního robotu 

    Ferjanc, Jan
    Bakalářská práce se zabývá tvorbou 3D modelu tříkolového mobilního robota a návrhem scény k prezentaci jeho pohybu. Konstrukce robota bude částečně vycházet z již realizovaného funkčního vzorku, částečně bude návrh designu ...
  • AD Inventor – 3D modelování podvozku robotu O3-Osmera 

    Švoma, Stanislav
    Bakalářská práce se zabývá tvorbou trojrozměrného modelu podvozku tříkolového mobilního robotu, který je již fyzicky realizován. Výsledkem práce je trojrozměrný model, základní si-mulační testy a animační prezentac v rámci ...