Now showing items 1-3 of 3

 • Deformačně napěťová analýza stožáru vysokého napětí s transformátorem 

  Vacenovský, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na provedení deformačně napěťové analýzy stožáru vysokého napětí s transformátorem. Nejprve je zmíněn teoretický základ prutových soustav. Následuje rozbor soustavy a samotný analytický výpočet ...
 • Deformační a napěťová analýza prutové soustavy 

  Pop, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prutových soustav, které představují speciální typ konstrukce hojně používaný ve stavebním i strojním průmyslu. V úvodní části je uveden teoretický základ a jsou popsány metody ...
 • Staticky neurčité prutové soustavy 

  Sedláček, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení prutových soustav a to především staticky neurčitých. Nejprve je uveden teoretický základ prutových soustav, dále popis vybraných metod pro řešení staticky určitých prutových soustav ...