Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh strategie rozvoje malého rodinného podniku 

    Uherková, Andrea
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje malého rodinného podniku. Je snahou práce navrhnout takové změny, které by vedly k odstranění slabých stránek firmy, eliminovaly hrozby a zefektivnily hospodaření ...
  • Rozvoj malého rodinného podniku 

    Straková, Iva
    Tato diplomová práce s tématem „Rozvoj malého rodinného podniku“ je zaměřena na rozvoj rodinné firmy DOPOS HK s.r.o. z Královehradeckého kraje, se záměrem jejího rozšíření jak z hlediska kapacity (více najatých řemeslníků, ...