Now showing items 1-20 of 54

 • Cukrářská výroba jako součást rodinného bydlení 

  Kafková, Renata
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s cukrářstvím. Jedná se o jednopodlažní dům s obytným podkrovím, spojený s přízemní provozovnou nacházející se v nové zástavbě ve Velkém Meziříčí. Střecha je sedlová ...
 • Dvougenerační rodinný dům s jóga sálem 

  Rainochová, Anna-Marie
  Předmětem bakalářské práce je návrh dvougeneračního rodinného domu s provozovnou. Objekt se nachází v obci Tábor v katastrálním území Čekanice u Tábora. Objekt je dvoupodlažní částečně podsklepený, ze zděného konstrukčního ...
 • Můj dům 

  Vondra, Miloš
  Záměrem této bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou, v tomhle případě mluvíme o kanceláři. Kancelář je využívána majitelem domu. Objekt je situován na území středočeského kraje ve městě ...
 • Novostavba rodinného domu s kadeřnictvím 

  Chadima, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nepodsklepené dvoupodlažní novostavby rodinného domu s kadeřnictvím. Stavba je umístěna uprostřed obce Poříčí u Litomyšle, k. ú. Poříčí u Litomyšle. Obytná část domu určená k trvalému ...
 • Rodinný dům 

  Tonini, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s provozovnou, pro čtyřčlenu rodinu. Dům je situován na území Ústeckého kraje v obci Trnovany, katastrálním území Trnovany u Litoměřic. Objekt je navržen ...
 • Rodinný dům 

  Šustek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s provozovnou v Novém Jičíně. Objekt se nachází na parcele č. 470 – trvalý travní porost, v katastrálním ...
 • Rodinný dům 

  Pícha, Libor
  Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou, která má svůj vlastní vstup. Dům je situován na území Jihočeského kraje v obci Veselí nad Lužnicí, katastrální území Veselí nad Lužnicí. Objekt se skládá ze dvou podlaží. ...
 • Rodinný dům Rb-3 

  Růžička, Jiří
  Projekt řeší návrh rodinného domu s malou provozovnou. Součástí projektu je dispoziční řešení a konstrukční návrh domu. Dům je třípodlažní s obytným podkrovím a jednom podzemním podlaží. Je řešený jako samostatně stojící. ...
 • Rodinný dům s podnikatelskou činností 

  Vingrálková, Marie
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním rodinného domu s provozovnou (podnikatelskou činností). Objekt je navrhován na parcelu v obci Radiměř v okrese Svitavy. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných vyhlášek, ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Janků, Ondřej
  Cílem této práce je zpracování projektové dokumentace rodinného domu s provozovnou, umístěného v intravilánu obce. Tento objekt byl navržen jako dvoupodlažní jednogenerační, s pěti obytnými místnostmi pro 5 až 6 členů ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Tvarůžek, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu s provozem kavárny ve Vsetíně. Projekt a přílohy jsou zpracovány podle současných platných zákonů, norem, vyhlášek a nařízení vlády. Objekt je ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vorlíčková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s provozovnou. Obsahem je projektová dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v katastrálním území Lažánky u Blanska na svažité parcele. Dům je ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Valtr, Filip
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s provozovnou. Jedná se o novostavbu izolovaného domu s plochou střešní konstrukcí ve městě Dobříš v ulici Bratří Čapků. Navrhovaný rodinný dům pro 4 osoby má dvě nadzemní ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Grégrová, Lenka
  Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace stavební části k provedení novostavby rodinného domu s garáží a provozovnou - kadeřnictví. V suterénu jsou sklepy a technické zázemí spolu s místnostmi pro zábavu. V ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Žižka, Josef
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou kadeřnictví v Příměticích. Budova se skládá ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Zastřešený sedlovou střechou. Nosný ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vosmík, Jan
  Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou. Rodinný dům se nachází v Hlinsku v Čechách. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu pro celoroční ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Chupík, Radek
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s provozovnou. Jedná se o novostavbu v obci Velký Ořechov na mírně rovinném terénu. Účelem provozovny je kopírovací centrum a jeho zázemí. Provozovna s rodinným domem tvoří ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Pichner, Petr
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro rodinný dům s provozovnou – cykloopravnou. Dům v půdorysu vytváří písmeno L s jedním zkoseným rohem. Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Podzemní podlaží ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Svoboda, Martin
  Hlavním cílem je zhotovení projektu podle technických norem, zákonů, technických předpisů pro provedení stavby. Dokumenty stanovují urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení, popis konstrukcí a požadovaných ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Šatrán, Jiří
  Záměrem této bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou, v tomto případě se jedná o kancelář. Kancelář je využívána majitelem domu. Objekt je situován na území Moravskoslezského kraje v obci ...