Now showing items 1-20 of 45

 • Aplikace vybraných způsobů ocenění na atypický rodinný dům 

  Balážová, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá odhadom hodnoty rodinného domu v lokalite Slezská Ostrava. V prvej časti sa práca zameriava na definície pojmov, úzko späté s problematikou oceňovania a so spôsobmi oceňovania, ktoré sú aplikované ...
 • Aplikace vybraných způsobů ocenění na rodinný dům ve vybrané lokalitě 

  Boško, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá určením ceny zistenej, rodinného domu v obci Vranovice. Teoretická časť rozoberá základné postupy a terminológiu, potrebnú pre ocenenie nehnuteľnosti. Cieľom práce je použiť rôzne metódy oceňovania, ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Vančo, Matúš
  Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby rodinného domu v meste Brno, mestská časť Líšeň. Zvislé nosné konštrukcie oboch nadzemných podlaží sú z vápennopieskových ...
 • Kompaktní formy bydlení 

  Horňák, Juraj
  Bakalárska práca vychádza z ateliérového projektu Sociálne bývanie s prvkami rómskej kultúry. Zadaná parcela sa nachádza v mestskej časti Brno Maloměřice a Obřany. Rozmiestnenie domov je navrhnuté tak aby poskytovali ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Krištof, Marek
  Predmetom mojej bakalárskej práce je návrh a vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu objektu nadštandardného rodinného domu v Brně. Objekt sa nachádza v katastrálnom území Žebětín, na parcelách 1607/8 a 1607/68. ...
 • Návrh rodinného domu se zaměřením na ekologické hospodaření s vodou 

  Stupavská, Jaroslava
  Cieľom práce je optimálny návrh rodinného domu so zameraním na ekologické hospodárenie s dažďovou a odpadovou vodou v domácnosti. Práca je rozdelená do štyroch častí, prvá časť sa venuje návrhu rodinného domu, druhá opisuje ...
 • Novostavba rodinného domu s provozovnou 

  Čavojská, Petra
  Bakalárska práca spracováva projektovú dokumentáciu rodinného domu s prevádzkou kvetinárstva. Jedná sa o samostatne stojaci objekt s dvomi nadzemnými podlažiami vrátane obytného podkrovia, a je čiastočne podpivničený. V ...
 • Polyfunkční rodinný dům 

  Vdoleček, Jaroslav
  Cieľom bakalárskej práce je návrh polyfunkčného rodinného domu s prevádzkou právnickej kancelárie. Dom je navrhnutý ako murovaný z pálených tvárnic Porotherm profi. Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené železobetónovými ...
 • Realizace vrchní stavby rodinného domu v Bratislavě 

  Oláhová, Loreta
  Bakalárna práca sa zaoberá vypracovaním technologického predpisu pre spracovanie vrchnej stavby rodinného domu, teda popis hrubej konštrukcie, CLT panel a jeho alternatívy a v neposlednom rade zastrešenie. Súčasťou bakalárnej ...
 • RODINNY DOM SO SAUNOU V BRNE IVANOVICICH 

  Jaurys, Ivan
  Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie dvojpodlažného rodinného domu v Brne-Ivanoviciach. Jedná sa o samostatne stojaci dom s čiastočne podpivničeným suterénom a dvoma nadzemnými podlažiami. ...
 • Rodinný dom, Nové Mesto nad Váhom 

  Otiepková, Lenka
  Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre uskutočnenie stavby rodinného domu v Novom Meste nad Váhom. Stavba je v mierne svahovitom teréne. Rodinný dom je funkčne navrhnutý pre štvorčlennú ...
 • Rodinný dom, Veľký Lapáš 

  Baťalíková, Viktória
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom rodinného domu, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Veľký Lapáš. Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom vo svahu, s garážou, balkónom v úrovni 1NP a terasou priľahlou k 1PP. Objekt ...
 • Rodinný dům 

  Boor, Peter
  Predmetom bakalárskej práce je riešenie rodinného domu v meste Nitra. Dom je čiastočne podpivničený s dvoma nadzemnými podlažiami a obsahuje obytné priestory. Súčasťou objektu je aj príjazdová plocha, zjazdová rampa, ...
 • Rodinný dům 

  Kvet, Juraj
  Projekt rieši novostavbu rodinného domu v Brne časť Soběšice. Rodinný dom je určený pre 4 člennú rodinu pre celoročné bývanie. Stavba je navrhnutá približne do pôdorysného tvaru písmena „L“. Je to dvojpodlažný podpivničený ...
 • Rodinný dům 

  Kmecová, Zuzana
  Táto bakalárska práca spracováva projektovú dokumentáciu dvojpodlažného rodinného domu s obytným podkrovím. Objekt je čiastočne podpivničený, súčasťou domu je garáž. Dom je navrhnutý z tehlového systému a je založený na ...
 • Rodinný dům 

  Tomov, Róbert
  Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rodinného domu v meste Nemšová, vzdialeného 16 km od krajského mesta Trenčín. Zvislé aj vodorovné konštrukcie oboch nadzemných ...
 • Rodinný dům 

  Vaňo, Erik
  Predmetom bakalárskej práce je spracovanie projektovej dokumentácie novostavby rodinného domu v Rosicích u Brna na parcele č. 240, katastrálne územie Rosice u Brna. Dom je dvojposchodový, nepodpivničený a bude slúžiť pre ...
 • Rodinný dům 

  Vaňková, Jana
  Bakalárska práca rieši projekt jednogeneračného rodinného domu. Objekt je trojpodlažný, čiastočne podpivničený a tretie nadzemné podlažie je riešené ako obytné podkrovie. Nosné prvky konštrukcie sú z murovacieho systému ...
 • Rodinný dům 

  Jakubčánin, Marek
  Predmetom bakalárskej práce je riešenie rodinného domu v obci Stráţa. Dom je čiastočne podpivničený a obsahuje obytný priestor, rovnako ako aj priestor prevádzky zubnej ambulancie. Súčasťou objektu je aj parkovacia plocha ...
 • Rodinný dům 

  Uhrinec, Marek
  Bakalárska práca je projekt rodinného domu v meste Louny. Rodinný dom je projektovaný ako dvojpodlažný dom s jedným podzemným podlažím. Budova je navrhnutá pre štyri osoby. Dom má plochú strechu. Nadzemné murivo je tvorené ...