Now showing items 1-2 of 2

  • Simulační modelování soustrojí dmychadla 

    Gajdík, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá simulačním modelováním soustrojí dmychadla vyráběného firmou Kubíček VHS. V první části práce jsou popsány teoretické základy kmitání a možnosti jeho tlumení. V další fázi jsou rozepsané ...
  • Vibrace šasi rootsova dmychadla 

    Wolf, David
    Tato práce se zabývá analýzou vibrací šasi rootsova dmychadla. Na začátku popisuje výpočtové metody pro řešení vibrací v nízkofrekvenční oblasti. Dále se pak zabývá tvorbou konečněprvkového modelu šasi a následnému výpočtu ...