Now showing items 1-3 of 3

 • Hluk a vibrace rootsových dmychadel 

  Smrček, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá šířením hluku v krytu soustrojí dmychadla, vibracemi samotného dmychadla, vlivem tvaru geometrie jednotlivých částí dmychadla a návrhem vhodného tlumiče výtlaku za účelem dosažení co nejvyššího ...
 • Simulační modelování soustrojí dmychadla 

  Gajdík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá simulačním modelováním soustrojí dmychadla vyráběného firmou Kubíček VHS. V první části práce jsou popsány teoretické základy kmitání a možnosti jeho tlumení. V další fázi jsou rozepsané ...
 • Vibrace šasi rootsova dmychadla 

  Wolf, David
  Tato práce se zabývá analýzou vibrací šasi rootsova dmychadla. Na začátku popisuje výpočtové metody pro řešení vibrací v nízkofrekvenční oblasti. Dále se pak zabývá tvorbou konečněprvkového modelu šasi a následnému výpočtu ...