Now showing items 1-6 of 6

 • Křižovatka Rosice - východ 

  Poulík, Zdeněk
  V budoucnu by mělo dojít k výstavbě obchvatů sídelních útvarů Rosic a Tetčic. Vybudované obchvaty by měly být, dle územního plánu, napojeny na silnici I/23 v místě stávající stykové křižovatky této silnice a silnice II/394, ...
 • REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY V ROSICÍCH 

  Maloň, Marek
  Cílem diplomové práce je návrh nového a kvalitnějšího využití současné době neudržovaného areálu bývalé střední průmyslové školy v Rosicích u Brna. V návaznosti na územní studii a analýzy širších souvislostí ve městě Rosice ...
 • Rosice - studie obchvatu 

  Plucarová, Eva
  Předmětem této bakalářské práce je formou vyhledávací studie navrhnout a zdůvodnit obchvat silnice SI/23 okolo města Rosice, nacházejícího se v Jihomoravském kraji, přibližně 25 kilometrů západně od města Brna. Úkolem je ...
 • Tetčice - studie obchvatu 

  Poulík, Zdeněk
  Úkolem této bakalářské práce je návrh a zdůvodnění obchvatu obce Tetčice, která leží v Jihomoravském kraji asi 20 kilometrů západně od města Brna. Trasa bude začínat na silnici S II/394 z Ivančic, pokračuje mezi Rosicemi ...
 • Variantní řešení obchvatu Rosic 

  Plucarová, Eva
  Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit variantní řešení severního obchvatu silnice I/23 okolo města Rosice, nacházejícího se v Jihomoravském kraji, přibližně 25 kilometrů západně od města Brna. Jsou zpracovány tři ...
 • Zastávka u Brna - studie obchvatu 

  Čechová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je návrh studie obchvatu obce Zastávka, nacházející se v Jihomoravském kraji přibližně 20 km jihozápadně od města Brna. Hlavním důvodem navržením tohoto řešení je špatná dopravní situace. Obec Zastávka ...