Now showing items 1-1 of 1

  • Nová řada kuličkových šroubů 

    Chalupa, Josef
    Tato práce se zabývá konstrukcí kuličkové rotující matice. V úvodu práce je provedena rešerše na současný stav ve stavbě přímočarých polohovacích os a oblastech s tím spojených. V další kapitole jsou shrnuty základní pojmy ...